Privacy statement

Privacy verklaring

Dit Privacy verklaring geeft aan hoe Ydenti, omgaat met de door u verstrekte persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan uw verzoek om bij bedrijven zich op één van uw rechten te beroepen. Uw gegevens worden voor uw rechten verstuurd naar organisaties die volgens de privacy wet aan uw recht dienen te voldoen. De organisaties hebben hier 20 werkdagen de tijd voor vanaf het moment dat Ydenti het verzoek indient bij een organisatie. Omdat Ydenti naar een groot aantal bedrijven een fysieke brief stuurt, bundelen wij al deze verzoeken. Afhankelijk van het aantal inzageverzoeken die naar die organisatie gestuurd worden kunnen wij dat met verschillende frequenties uitvoeren, maar minimaal 1x per maand.

Het platform van Ydenti is aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

E-mailadres

Ydenti vraagt om uw e-mailadres. Dit adres wordt door Ydenti onder andere gebruikt om uw aanmelding te bevestigen. Daarnaast wordt het gebruikt om u te informeren over updates die horen bij het Ydenti platform en om u een enquete formulier toe te kunnen sturen om uw ervaring te delen over het gebruik van ons platform.

Mobiel nummer

Ydenti vraagt om uw mobiele nummer, deze wordt door Ydenti gebruikt voor uw aanmelding.

Copy identiteitsbewijs

Om bij een bedrijf een inzage verzoek te kunnen doen, hebben wij een copy identiteitsbewijs nodig. Deze wordt niet opgestuurd naar het bedrijf en is alleen zichtbaar als het bedrijf zich aanmeldt op ons zakelijk portaal. Wij raden u aan om uw pasfoto en BSN nummer te maskeren. Als wij uw paspoort tonen aan een bedrijf, bewerken wij deze met een soort watermerk, zodat altijd zichtbaar is wanneer een bedrijf een copie maakt van uw identiteitsbewijs. Bij gebruik van een copy identiteitsbewijs is dan inzichtelijk welk bedrijf hiervan gebruik heeft gemaakt.

Authorisatie methode

Ydenti gebruikt voor het identificeren van een persoon op dit moment alleen nog de controle zoals deze is aangeboden door de bank onder de naam iDIN. iDIN is een authorisatie methode die lijkt op een iDEAL betaling. In de toekomst kan het mogelijk zijn dat er ook andere authorisatie methoden worden aangeboden.

Persoonsgegevens

Ydenti vraagt om een groot aantal persoonsgegevens bij registratie. Deze zijn strikt persoonlijk en voor medewerkers van Ydenti niet inzichtelijk. De gegevens worden opgeslagen en beveiligd met uw persoonlijke code. Als u deze code kwijt raakt, kunt u niet meer bij uw gegevens. Ydenti kan geen wachtwoord reset doen. Wordt drie keer met een verkeerd wachtwoord ingelogd dan wordt uw account geblokkeerd en is toegang tot uw account niet meer mogelijk. Het is dan alleen mogelijk om een account te verwijderen en opnieuw aan te vragen.

Analyse van gegevens en cookies

Voor het cookiebeleid van Ydenti verwijzen wij naar ons platform.

Beveiliging

Ydenti gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking, onrechtmatige toegang of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

Links

Op de site treft u een aantal links aan naar andere sites die niet tot Ydenti behoren. Ydenti neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites of voor de omgang van uw gegevens door deze organisaties. De privacy verklaring is vastgesteld op 1 juni 2016. Ydenti behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Raadpleeg u daarom periodiek de privacy verklaring.

Versie 1.0, 1 juni 2016