Recht van vergeten

Het recht om vergeten te worden – of het ‘vergeetrecht’ – is een privacyrecht van alle Europese burgers. Op grond hiervan heb je het recht om onjuiste of verouderde privacygevoelige informatie te laten verwijderen uit archieven van bedrijven en organisaties.

Iemand kan van zijn vergeetrecht gebruikmaken als zijn persoonsgegevens:

  • feitelijk onjuist zijn
  • onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld
  • op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt

Belangrijk om te onthouden bij het recht van vergeten is dat een bedrijf van wie je diensten of producten afneemt, je gegevens natuurlijk wel nodig heeft om een goede administratie te voeren.

Een voorbeeld

Stel, je hebt een abonnement op een krant. Die krant lees je met veel plezier en dat wil je gewoon zo blijven doen. De uitgever van de krant blijft je echter benaderen voor aanvullende abonnementen op andere dagbladen. Daar heb je geen belangstelling voor en dat wil je bij de uitgever aangeven zonder dat je je abonnement op je favoriete krant opzegt. Je kunt er dan met behulp van Ydenti voor kiezen om gebruik te maken van je recht van vergeten.

Meer weten?