Recht van inzage

Iedereen die in Nederland woont heeft recht op inzage in zijn (of haar) persoonsgegevens. Dat betekent dat iedereen aan een organisatie mag vragen óf er persoonsgegevens van hem zijn vastgelegd. En zo ja, om welke gegevens het dan gaat.

Zo’n vraag om informatie noemen we een inzageverzoek. Iemand hoeft niet aan te geven waarom een inzageverzoek wordt ingediend. Als je een bedrijf of instelling om inzage vraagt, is die organisatie wettelijk verplicht om je op een duidelijke en begrijpelijke manier te laten weten:

  • of de organisatie je persoonsgegevens gebruikt, en zo ja:
    • om welke gegevens het precies gaat
    • wat het doel is van het gebruik van de gegevens
    • aan wie de organisatie de gegevens eventueel heeft verstrekt
    • wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is

Een voorbeeld

Stel, je hebt online een nieuwe mobiele telefoon besteld bij een telecombedrijf. Je kiest ervoor om de telefoon bij je thuis te laten bezorgen. Hiervoor geeft het telecombedrijf jouw naam en adres door aan het koeriersbedrijf. Logisch. Alleen, hierna staan jouw persoonsgegevens misschien ook wel bij het koeriersbedrijf opgeslagen. Wil je hier zicht op? Maak dan met behulp van Ydenti gebruik van je recht op inzage.

Meer weten?

Meer lezen over het recht van inzage? Kijk dan eens op een van deze websites: